FRAMOS in Taiwan

Taiwan

FRAMOS Purchasing Office

Dr. Ing. Keh-La Lin (Anton) 5F-12
No.5 Jiafeng 10th Road
Zhubei City
Hsinchu County 30273
Taiwan

Tel.+ Fax: +886 (3) 658-3210

Map